ANVÄNDARVILLKOR HORSEFLOW 

Dessa användarvillkor gäller från och med den 25 maj 2018.

 

Genom att öppna eller att använda Horseflows mobila applikationer godkänner du Horseflows användarvillkor. Tjänsten ägs av Horseflow AB, organisationsnummer: 556984-5786. Dessa användarvillkor berör dina juridiska skyldigheter och rättigheter. Läs noga igenom våra användarvillkor innan du använder tjänsten. Om du inte samtycker till dessa användarvillkor så ska du inte öppna eller använda tjänsten.

 

Brott mot användarvillkor som uppkommit genom aktivitet på Horseflow kan leda till att ditt användarkonto avslutas. Du godkänner att Horseflow inte ansvarar för innehåll som publiceras via tjänsten och att du använder tjänsten på egen risk. Om du bryter mot dessa villkor, eller utsätter Horseflow för risker, kan vi avbryta leveransen av tjänsten till dig. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort innehåll på Horseflow som vi bedömer inte är i enlighet med dessa användarvillkor eller policy, eller som på annat sätt är skadligt för oss eller våra användare.

 

Genom att du kryssar i ”jag accepterar” och använder appen godkänner du dessa användarvillkor och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter enligt Horseflows personuppgiftspolicy (länka).

 

Dessa användarvillkor utgör det enda avtalet mellan dig och Horseflow och reglerar användningen av tjänsten och ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Horseflow.

 

Registrering av konto

 1. Du får endast skapa ett personligt konto.

 2. Personer under 13 år får endast skapa konto och använda Horseflows tjänster med målsmans samtycke.

 3. Du får inte uppge några falska personuppgifter till Horseflow eller skapa ett konto för någon annan än dig själv utan dess uttryckliga medgivande till detta.

 4. Om du registrerar ditt konto via Facebook så ger du oss rätt att inhämta din information från Facebook.

 5. Du är ansvarig för att förvara ditt hemliga lösenord på ett säkert sätt.

 6. Om vi inaktiverar ditt konto får du inte skapa ett nytt konto utan vårt tillstånd. Kontakta Horseflows kundtjänst för att söka tillstånd.

 7. Du får inte använda Horseflow om du är en dömd sexualförbrytare.

 8. Du åtar dig att hålla dina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.

 9. Du får inte dela ut ditt lösenord eller ge någon annan åtkomst till ditt konto eller göra något annat som kan hota ditt kontos säkerhet.

 10. Du får inte överföra ditt privata konto till någon.

 11. Om du väljer ett användarnamn eller ett liknande ID för ditt konto förbehåller vi oss rätten att ta bort det eller återta det om vi finner det lämpligt.

 12. Du får inte skapa konton hos tjänsten på otillåtna sätt, till exempel med en automatisk enhet, skript, bot, spindel eller liknande.

 13. Du får inte använda Horseflow om du inte får använda våra produkter, tjänster eller programvaror i enlighet med gällande lokal lagstiftning.

 14. Horseflow har rätt att ta bort ett konto som bryter mot detta villkor.

 

Skapande av hästprofil

 1. Du får bara skapa en profil per häst.

 2. Som utgångspunkt får du bara skapa profiler till hästar som du själv äger. Om du har uttryckligt samtycke från hästens ägare får du dock genom avtal med ägaren skapa en profil till hästen.

 3. Hästens ägare blir implicit ägare till hästens profil och har rätt att kräva att du tar bort eller överför hästprofilen till dess rätta ägare vid en tvist.

 4. Den som skapar hästprofilen blir administratör för hästen. Administratören har rätt att ta bort inlägg som publicerats på hästen sida av personer som genom administratören har fått tillåtelse att göra inlägg på hästen sida.

 5. Du får inte skapa en hästprofil till en häst som inte existerar.

 6. Horseflow har rätt att ta bort hästprofiler som bryter mot dessa villkor.

 

Användning av appen

Publicering

 1. Du garanterar att du inte kommer överträda vad som står i följande punkter, och att du inte heller kommer att tillåta någon tredje part att överträda villkoren för publicering av innehåll.

 2. Du får inte publicera våldsamma, nakna, delvis nakna, diskriminerande, olagliga, hatiska, pornografiska eller sexuellt anspelande foton eller annat innehåll via tjänsten.

 3. Du får inte publicera innehåll som utgör ett intrång i andras rättigheter.

 4. Du äger ensamt ansvar för ditt beteende och för data, text, filer, information, användarnamn, bilder, teckningar, foton, profiler, ljud- och filmklipp, ljud, musik, författarskap, applikationer, länkar och annat innehåll eller material som du skickar, publicerar eller visar på eller via tjänsten.

 5. Du får inte publicera innehåll eller utföra någon handling på Horseflow som gör intrång på eller kränker någon annans rättigheter eller på annat sätt bryter mot lagen.

 6. Du får inte publicera någons ID-handlingar eller känsliga ekonomiska uppgifter på Horseflow.

 7. När du publicerar innehåll innebär det att du tillåter att alla kan visa och använda dina uppgifter samt koppla dem till dig.

 8. Du garanterar att du äger det innehåll som du publicerat på eller genom tjänsten eller på annat sätt äger rätt att bevilja rättigheter och licenser i enlighet med dessa användarvillkor. Du garanterar att publicering och användning av ditt innehåll på eller genom tjänsten inte kränker, förskingrar eller utövar intrång på rättigheter som tillhör tredje part, till exempel sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter, upphovsrätt, varumärken eller andra immateriella rättigheter. Du samtycker till att betala alla royaltyn, avgifter och annan ersättning som du är skyldig till följd av innehåll som du publicerat på eller genom tjänsten.

 9. Om du gör intrång på andras immateriella rättigheter förbehåller vi oss rätten att inaktivera ditt konto.

 10. Du godkänner att Horseflow inte är ansvarigt för och inte stödjer innehåll som du publicerat på tjänsten. Horseflow har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om ditt innehåll strider mot dessa användarvillkor kan du göras juridiskt ansvarig för detta innehåll.

 11. Vi förbehåller oss rätten att ta bort innehåll eller information på Horseflow som vi bedömer strida mot dessa användarvillkor eller vår policy eller som på annat sätt är skadligt för oss eller våra användare.

Övrig aktivitet och kommunikation

 1. Du är ansvarig för aktiviteter som sker genom ditt konto och du samtycker till att inte sälja, överföra, licensiera eller tilldela någon ditt konto, dina följare, ditt användarnamn och dina kontorättigheter.

 2. Du samtycker till att inte efterfråga, samla in eller använda andra Horseflow-användares inloggningsuppgifter.

 3. Du får inte förtala, förfölja, mobba, missbruka, kränka, hota, imitera eller skrämma personer eller andra enheter. Du får inte heller publicera privat eller konfidentiell information via tjänsten, till exempel din eller andras kreditkortsinformation, personnummer, hemliga telefonnummer eller hemliga e-postadresser.

 4. Du får inte skapa eller skicka oönskade, kommentarer, gilla-markeringar eller någon annan form av kommersiell eller trakasserande kommunikation till andra användare.

 5. Du får inte använda tjänsten för syften som är olagliga eller otillåtna. Du samtycker till att följa alla lagar, regler och riktlinjer (t.ex. på statlig, regional och lokal nivå) som gäller för din användning av tjänsten och ditt innehåll (enligt definitionen nedan), t.ex. upphovsrättslig lagstiftning.

 6. Du får inte ändra, modifiera, anpassa eller förändra tjänsten eller någon annan webbplats för att ge ett felaktigt intryck av att den är kopplad till tjänsten eller till Horseflow.

 7. Du får inte ta bort, ändra eller dölja information om upphovsrätt, varumärken, tjänstemärken eller andra proprietära rättigheter vid eller på inlägg som du publicerar på Horseflow. Du får inte reproducera, modifiera, anpassa, basera arbete på, iscensätta, visa, publicera, distribuera, överföra, sända, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja Horseflows innehåll.

 8. Du får inte störa tjänsten eller servrar eller nätverk kopplade till tjänsten.

 9. Om du använder tjänsten för en juridisk persons räkning intygar du att du har rätt att ingå avtal för denna juridiska personens räkning.

 10. Du godkänner att du är ansvarig för alla datakostnader som din användning av tjänsten medför.

 11. Vi förbjuder användning av spindlar, cachning och annan automatiserad tillgång till innehåll på tjänsten, inklusive men inte begränsat till användarprofiler och foton (förutom sökmotorer eller andra tekniker som används av sökmotorer som har Horseflows uttryckliga tillstånd).

 12. Om du upplever att andra användare bryter mot våra avtal kan detta anmälas till Horseflow. Detta görs genom att anmäla inlägg, privata profiler eller hästprofiler i appen.

 

Horseflows rättigheter

 1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst och oavsett orsak vägra vem som helst tillgång till tjänsten, ändra eller avsluta tjänsten eller din tillgång till tjänsten, temporärt eller permanent, utan föregående meddelande och utan ansvar gentemot dig.

 2. Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor. Om vi inte gör ändringen av juridiska eller administrativa skäl, kommer vi att informera om ändringen i rimlig tid innan den träder i kraft.

 3. Du godkänner att vi kan meddela dig om uppdaterade villkor genom att publicera dem på tjänsten och att din användning av tjänsten efter de ändrade villkorens första giltighetsdatum (eller efter att de uppträder på annat sätt som vi kan komma att ange) innebär att du samtycker till de uppdaterade villkoren. Du bör därför läsa igenom dessa användarvillkor och eventuella uppdaterade villkor innan du använder tjänsten. De uppdaterade villkoren träder i kraft när de publiceras eller på det datum som anges i villkoren och omfattar din användning av tjänsten från det datumet. Dessa användarvillkor gäller vid alla tvister som uppstår före de uppdaterade villkorens första giltighetsdatum.

 4. Vi kan, men är inte skyldiga att, ta bort, redigera, blockera eller övervaka innehåll eller konton med innehåll som vi bedömer bryta mot dessa användarvillkor.

 

Tredje part

 1. Det kan finnas länkar från tjänsten till tredje parts webbplatser eller funktioner. Det kan också finnas länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner i bilder eller kommentarer på tjänsten. Tjänsten innehåller också tredjepartsinnehåll som vi inte styr över, upprätthåller eller stödjer. Funktionalitet på tjänsten kan också tillåta interaktion mellan tjänsten och tredje parts webbplats eller funktion, inklusive applikationer som ansluter tjänsten eller din profil på tjänsten med tredje parts webbplats eller funktion. Tjänsten kan till exempel innehålla en funktion som gör att du kan dela innehåll från tjänsten eller ditt innehåll med tredje part, som kan publiceras på tredje parts tjänst eller applikation. Användningen av en sådan funktion förutsätter i regel att du loggar in på ditt konto på den tredje partens tjänst och du gör detta på egen risk. Horseflow styr inte över dessa tredjepartswebbplatser eller deras innehåll. Du godkänner uttryckligen att Horseflow inte har något ansvar för sådana tjänster eller funktioner från tredje part.

 2. Din korrespondens och dina affärsförbindelser med tredje parter på tjänsten äger uteslutande rum mellan dig och den tredje parten. Du kan efter eget gottfinnande och på egen risk använda applikationer som kopplar tjänsten eller din profil på tjänsten till tredje parts tjänst. och en sådan applikation kan interagera med, ansluta till eller samla in information från och till din profil på tjänsten.

 

Kommersiellt innehåll som levereras av Horseflow

 1. En del av tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och kampanjer. Du samtycker härmed till att Horseflow visar annonser och kampanjer på tjänsten eller i anslutning till ditt innehåll. Hur sådana annonser och kampanjer utformas kan ändras utan att du informeras specifikt.

 

Programvara och immateriella rättigheter

 1. Användare med ett registrerat konto erhåller en icke exklusiv och icke överförbar rätt att använda appen på en maskinvaruenhet, såsom mobiltelefon eller surfplatta.

 2. Du är införstådd med att du saknar rätt att ändra i appen eller någon del av denna på något sätt. Du får inte utföra reverse engineering, dekompilera, ta isär, ändra, anpassa, hyra ut, leasa, låna ut, sälja vidare eller skapa härledda alster som baseras på appen eller någon del av denna.

 3. Tjänsten innehåller innehåll som ägs eller licensieras av Horseflow. Horseflows innehåll skyddas av lagstiftning som rör bland annat upphovsrätt, varumärken, patent och affärshemligheter och, när det gäller förhållandet mellan Horseflow och dig, är det Horseflow som äger och behåller alla rättigheter till Horseflows innehåll och tjänsten.

 4. Alla sidhuvuden, anpassad grafik, ikoner och skript utgör varumärken, tjänstemärken eller så kallad trade dress som tillhör Horseflow och får inte kopieras, imiteras eller användas helt eller delvis utan föregående skriftligt tillstånd från Horseflow.

 5. Du får inte använda våra upphovsrätter eller varumärken eller snarlika märken.

 6. Horseflows namn och logotyp är varumärken som tillhör Horseflow får inte kopieras, imiteras, publiceras, distribueras eller användas, helt eller delvis, utan föregående skriftligt tillstånd från Horseflow.

 7. Horseflow gör inga ägaranspråk på något innehåll som du publicerar på eller via tjänsten. I stället beviljar du härmed Horseflow en icke-exklusiv, fullt betald och royaltyfri, överföringsbar, världsövergripande licens, som kan underlicensieras, att använda det innehåll som du publicerar på eller via tjänsten.

 8. För innehåll som skyddas av upphovsrätten, t.ex. foton eller filmklipp (skyddat innehåll), ger du oss uttryckligen följande behörighet, men inte skyldighet, att ta bort sådant användarmaterial. Horseflow kan komma att stänga av tillgången till ditt användarkonto temporärt eller permanent.

 

Garantier och användning

 1. Horseflows tjänst och innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Horseflow garanterar inte att tjänsten är felfri eller avbrottsfri, fullständig eller användbar. Du godkänner att du använder tjänsten på egen risk. Genom att öppna eller använda tjänsten så intygar du att dina aktiviteter är lagliga.

 2. Vi förbehåller oss rätten att göra uppehåll för tjänsten för, underhåll eller uppdateringar, eller för andra orsaker.

 3. Horseflow uppmuntrar användarna att göra egna säkerhetskopior av sitt innehåll. Horseflow är med andra ord ingen tjänst för säkerhetskopiering och du samtycker till att inte förlita dig på tjänsten för säkerhetskopiering eller lagring av innehåll. Horseflow tar inget ansvar för ändringar eller avbrott i tjänsten eller förlust av innehåll.

 4. Informationen i appen härrör från källor som bedöms tillförlitliga. Horseflow eller tredje part garanterar inte att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. Informationen kan komma att ändras eller tas bort utan att det särskilt meddelas.

 5. Vi tillhandahåller för närvarande appen kostnadsfritt, men ber dig att observera att din mobiloperatör eller internetleverantörs ordinarie taxor för avgifter för t.ex. SMS och datatrafik fortfarande gäller.

 

Ansvar för skada

 1. Användning av appen sker på användarens egen risk.

 2. Horseflow ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av användningen av appen.

 3. Under inga omständigheter påtar sig Horseflow ansvar för några som helst skador (inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, ekonomiska, särskilda, straffrättsliga, tillfälliga skador, följdskador eller straffskador i avskräckande syfte som är direkt eller indirekt relaterade till tjänsten, Horseflow-innehållet, användarinnehåll, din användning eller oförmåga att använda tjänsten eller dess prestanda, åtgärder som vidtagits i samband med upphovsrättsinnehavare eller andra innehavare av immateriella rättigheter, fel eller brister i tjänstens drift eller skador av användares dator, mobilenhet eller annan utrustning eller teknik inklusive men utan begränsning till skador på grund av säkerhetsbrister eller virus, kodfel, ingrepp, bedrägeri, fel, uteslutande, avbrott, defekt, försening i drift eller överföring, fel på datorförbindelse eller nätverk eller tekniska eller andra fel inklusive med inte begränsat till skador i form av förlorad vinst, förlorad goodwill, förlorad data, driftstopp, resultats korrekthet eller datorfel, även om detta kunnat förutses och om Horseflow informerats om eller borde känna till risken för sådana skador, oavsett föreliggande kontrakt, försummelse, strikt förpliktelse eller kränkning (inklusive men inte begränsat till skador orsakade helt eller delvis av försummelse, force majeure fel i telekommunikationer eller stöld eller förstörelse av tjänsten).

 4. Horseflow tar inget ansvar för tredje parts åtgärder, innehåll, information eller data och du friskriver oss, våra styrelseledamöter, chefer, anställda och ombud från alla anspråk och allt skadestånd, kända och okända, som på något sätt uppstår till följd av anspråk du ställer på sådan tredje part.

 5. Du (och tredje part för vars räkning du hanterar ett konto eller en aktivitet på tjänsten) samtycker till att (på Horseflows begäran), försvara, ersätta och hålla Horseflow skadeslösa i förhållande till alla slags anspråk, förpliktelser, skadestånd, förluster och omkostnader, inklusive men ej begränsat till juridiska kostnader, till följd av eller på något sätt kopplat till något av följande (även till följd av dina direkta aktiviteter på tjänsten eller aktiviteter utförda för din räkning): ditt innehåll eller din tillgång till eller din användning av tjänsten, ditt brott mot eller dina påstådda brott mot dessa villkor, ditt brott mot tredje parts rättigheter, exempelvis avseende immateriell egendom, publicitet, konfidentialitet, egendom eller sekretess, ditt brott mot lagar, regler, förordningar, riktlinjer, normer, stadgar eller order från statliga eller kvasistatliga myndigheter, inklusive men utan begränsning till övervakande, administrativa och lagstiftade myndigheter eller osanna uppgifter från dig.

 6. Du ansvarar ensam för din interaktion med andra användare på tjänsten, på eller utanför nätet. Du godkänner att Horseflow inte äger något ansvar för användarnas beteende. Horseflow förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att övervaka eller delta i tvister mellan dig och andra användare.

 7. Horseflows tjänst och innehåll tillhandahålls i befintligt skick. I den utsträckning det är rättsligt möjligt friskriver sig Horseflow AB från allt ansvar avseende tjänsten och användarnas innehåll.

 8. Horseflow stödjer inte något innehåll och friskriver sig från allt ansvar inför någon person, skada, förlust eller ekonomiska skador, direkt eller indirekt till följd av något inlägg.

 

Tillämplig lag och tvist

 1. Programvaran och dess användarvillkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

 2. Tvister med anledning av användarvillkoren eller din användning av appen ska uteslutande vara underkastade svenska domstolars jurisdiktion.

 3. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig eller på annat sätt ogenomförbar av domstol eller behörig jurisdiktion överenskommer parterna likväl att en sådan bestämmelse ska avskiljas från övriga bestämmelser och att de övriga bestämmelserna ska äga fortsatt laga kraft.

 

Frågor och kontakt

Vid frågor eller synpunkter kring användarvillkoren, vänligen kontakta Horseflow på report@horseflow.com

eller adress nedan.

Mathilda Hammarström, VD Horseflow AB Sveavägen 135

113 46 Stockholm

073-6939895

 

 

 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

 

Horseflow AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi erhåller i samband med användingen av Horseflow. Denna policy är upprättad efter gällande dataskyddslagstiftning. Syftet är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Enligt personuppgiftslagen (1998:204), som implementerar EU-direktiv 95/46/EC, ansvarar vi för behandling av personuppgifter då vi bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen. Med”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet. Vi kan komma att samla in informationen som beskrivs nedan som kan inkludera dina personuppgifter.

 

Uppgifter som behandlas

Vi samlar in och använder samtliga personuppgifter som du som användare skapar vid registrering av konto och personuppgifter som skapas genom aktivitet genom tjänsten. Detta görs med hjälp av teknologi såsom cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din enhet).

 

Personuppgifter som kan komma att behandlas är t.ex. e-postadress, namn, födelsedag, kön, annan information och aktivitet i Horseflow såsom; Inlägg du har gillat, kommenterar och reflowat genom Horseflow, bilder, textinlägg, videor som delats och annan information kopplad till din profil, samt information som lagts till på eventuella hästprofiler.

 

När du använder Horseflow kommer viss information att inhämtas automatiskt, inklusive:

 1. information om din användning av Horseflow;

 2. uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida;

 3. innehåll som du publicerar, laddar upp, gillar och/eller bidrar med till Tjänsterna;

 4. tekniska data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem;

 5. Lokaliseringsuppgifter.

 

Om du har kopplat ditt användarkonto hos oss med en social media-kanal så som Facebook, kan vi erhålla liknande information rörande ditt användande av Horseflow från sådana kanaler. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter.

 

Ändamål med behandlingen av personuppgifter och annan information

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål; för att administrera ditt konto, säkerställa tillhandahållande av tjänsterna och integration med tredje parts tjänster och att tillhandahålla, personifiera och förbättra din upplevelse av tjänsterna och att annars tillhandahålla tjänsterna i enlighet med användarvillkoren för att skicka dig notifieringar och meddelanden via e- post och på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra och närstående tredje parts produkter och tjänster;

 

 1. för att informera dig om våra uppdateringar av tjänsterna och användarvillkoren;

 2. för att förbättra och utveckla tjänsterna och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av tjänsterna;

 3. för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos tjänsterna och för att förhindra användning av tjänsterna i strid med användarvillkoren;

 4. för att verkställa användarvillkoren, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och också om nödvändigt tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet;

 5. Och för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

 

Rättslig grund för behandling av data

Enligt EU-lagstiftning måste företag ha en rättslig grund för att behandla data. Du har vissa rättigheter beroende på vilken rättslig grund vi använder och vi förklarar dem nedan. Oavsett vilken rättslig grund som gäller så har du alltid rätt att begära åtkomst till, rättelse och radering av dina data under dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vi behandlar dina personuppgifter:

 1. i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna säkerställa att våra användarvillkor för Horseflow efterlevs,

 2. i enlighet med ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst genom att kontakta Horseflows kundtjänst,

 3. i den utsträckning det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter,

 4. för att skydda dina eller andras grundläggande intressen,

 5. i den utsträckning det krävs för att tillvarata allmänhetens intresse,

 6. i den usträckning det krävs för att tillvarata våra (eller andras) legitima intressen, inklusive våra intressen att tillhandahålla en innovativ, anpassad, säker och lönsam tjänst för våra användare och tredje parter, såvida inte dessa intressen strider mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

Samtycke

Genom att kryssa i ”Jag accepterar” vid skapande av användarkonto i Horseflow accepterar du:

 

 1. behandlingen av personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy;

 2. att erhålla direktmarknadsföring från oss eller närstående tredje parter, t.ex. genom e-post eller på annat sätt.

 

Du har rätt att neka till att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring och du kan när som helst dra tillbaka ditt tidigare samtycke.

 

När vi behandlar den data du förser oss med baserat på ditt samtycke, har du när som helst rätt att dra tillbaka ditt samtycke och portera den data du tillhandahåller oss, i enlighet med GDPR. För att utöva dina rättigheter, kontakta Horseflows kundtjänst.

 

Legitima intressen

Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att tillvarata våra legitima intressen eller en tredje parts legitima intresse, som inte uppvägs av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter.

 

För personer som inte är myndiga (under 18 i de flesta EU-länder) och som endast har en begränsad förmåga att ingå i verkställande kontrakt, kan vi kanske inte behandla personliga uppgifter på grund av kontraktsmässig nödvändighet. När en sådan person använder våra tjänster är det dock i vårt legitima intresse att:

 • Erbjuda, anpassa och förbättra Horseflow.

 • Främja tryggheten, sekretessen och säkerheten, inklusive genom verktyg som är speciellt fokuserade på hot mot minderåriga personer; och

 • Främja kommunikation utan marknadsföring för produkt- eller kundtjänstrelaterade frågor.

 

De legitima intressen som vi förlitar oss på för denna behandling är:

 • För att skapa, tillhandahålla, stödja och underhålla innovativa produkter och funktioner som gör det möjligt för minderåriga att uttrycka sig, kommunicera, upptäcka och interagera med information och communities som är relevanta för deras intressen, skapa gemenskap och använda verktyg och funktioner som främjar deras välmående.

 • För att skydda vår plattform och vårt nätverk, verifiera konton och aktivitet, bekämpa skadligt beteende, upptäcka och förhindra spam och andra dåliga upplevelser, hålla Horseflow fria från skadligt och olämpligt innehåll och utreda misstänkt aktivitet eller brott mot våra villkor eller regler; och för att skydda säkerheten hos minderåriga, inklusive att förhindra exploatering eller annan skada som sådana individer kan vara särskilt utsatta för.

 

För alla personer inklusive minderåriga:

 • För att tillhandahålla mätning, analyser och andra affärstjänster där vi behandlar data som en personuppgiftsansvarig.

 

De legitima intressen som vi förlitar oss på för denna behandling är:

 • För att tillhandahålla korrekt och pålitlig rapportering till våra annonsörer, utvecklare och andra partners, för att säkerställa korrekt prissättning och statistik baserat på prestanda, och för att

 • demonstrera värdet för våra partners när de använder vår produkt; och

 • I våra annonsörers, utvecklares och andra partners intressen för att hjälpa dem att förstå sina kunder och förbättra sin verksamhet, validera våra prissättningsmodeller, och utvärdera effektiviteten av deras innehåll online och annonsering i vår produkt.

 • För att ge dig marknadskommunikation. De legitima intressen som vi förlitar oss på för denna behandling är:

 • För att marknadsföra Horseflows produkt och skicka ut vår direktmarknadsföring.

 • För att dela information med andra, inklusive polisen och besvara juridiska frågor.

 • Att förhindra och ta åtgärder mot bedrägeri, obehörig användning av Horseflow, brott mot våra villkor och policyer, eller annan skadlig eller olaglig aktivitet; för att skydda oss själva (inklusive våra rättigheter, egendom eller produkt), våra användare eller andra, inklusive som en del av utredningar eller juridiska förfrågningar; eller för att förhindra dödsfall eller överhängande kroppsskada.

 

Du har rätt att invända mot, och söka begränsa, sådan databehandling; för att utöva dina rättigheter kontaktar du Horseflows kundtjänst.

 

Vi tar flera faktorer i beaktande när vi bedömer en invändning, inklusive:

 • Våra användares rimliga förväntningar; fördelarna och riskerna för dig, oss, andra användare eller tredjeparter; och andra tillgängliga medel för att uppnå samma ändamål som kan vara mindre ingripande och som inte kräver oproportionerliga ansträngningar. Din invändning kommer att godkännas, och vi kommer att upphöra att behandla din information, om behandlingen inte är baserad på övertygande, legitima grunder eller behövs av juridiska skäl.

 • Om du räknas som minderårig i ditt land och vi har en begränsad möjlighet att ingå i ett verkställande avtal, kommer vi att ta särskild hänsyn till det faktum att du är minderårig och anpassa vår bedömning av dina berättigade intressen och balanseringen av dina intressen och rättigheter därefter. Vi erbjuder särskilt skydd för minderåriga för att säkerställa att de är medvetna om riskerna, konsekvenserna, skyddsåtgärderna och rättigheterna som förknippas med behandlingen av deras data.

 

Efterlevnad av rättsliga förpliktelser:

 • För behandling av data när lagen kräver det, inklusive, exempelvis, om det finns en juridisk begäran för specifika data.

 • Skydd av dina eller andras grundläggande intressen:

 • De vitala intressen som vi förlitar oss på för den här behandlingen omfattar skydd för ditt eller andras liv eller din eller andras fysiska integritet, och vi förlitar oss på dem för att bekämpa skadligt beteende och främja säkerhet och trygghet, när vi exempelvis utreder rapporter om skadligt beteende.

 

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (såsom husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag.

 

Detta kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i denna jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

 

Information som vi erhåller om dig när du använder tjänsterna, kan användas och lagras för en längre tidsperiod när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policy, eller annars för att förebygga skada.

 

Sociala Plug-ins

När du använder en dela-funktion i Horseflow till ett socialt nätverk som Facebook eller Instagram, kommer du att etablera en direkt länk till tredje parts sociala plug-in (”Social Plug-in”) och kommeratt överföra följande fata till den Sociala Plug-in direkt:

 

 • Datum och tid för ditt besök;

 • internet-adressen/URL för adressen som du för tillfället besöker;

 • din IP-adress;

 • ditt operativsystem;

 • ditt användarnamn om du är en registrerad användare av Social Plug-in och, om tillämpligt, ditt för- och efternamn; och

 • om du använder en plug-in, den information som du använt denna specifika plug-in för.

 

Vi vill särskilt notera att vi inte har något inflytande över data som en Social Plug-in samlar in med hjälp av en Plug-in och avseende sådan data får vi hänvisa till personuppgiftspolicyn för respektive Social Plug-in. Vänligen informera dig om varje Social Plug-in och särskilt om syftet för och omfattningen av insamling av uppgifter och dina rättigheter i detta avseende, samt alternativa inställningar för att skydda din information och integritet.

 

Det är dock möjligt att förhindra användningen av cookies genom inställningar i din webbläsare. I tillägg därtill är det även möjligt att blockera Sociala Plug-ins med add-ons för din webbläsare.

 

Utlämning av personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnat ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Förändring i ägande

Om ägandet av vår verksamhet förändras, kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsterna. De nya ägarna ska fortsatt iaktta de åtaganden vi lämnat i denna personuppgiftspolicy.

 

Meddelande om ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig genom kungörande under inställningar i Horseflow-appen. Om ändringarna är väsentliga, kommer vi i tillägg därtill lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det erfordras enligt tillämplig lag, be om ditt samtycke.

 

Dina rättigheter

Enligt EU-lagstiftningen har boende i en medlemsstat rätt att, en gång per år, efterfråga information om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl.

 

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnat. I tillägg därtill kan du när som helst begära rättelse, blockering eller utplåning av dina personuppgifter som är inkorrekta.

 

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa användingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till tredje part som du anvisar. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

 

Du bör vara medveten om att när du är på Horseflow kan du hänvisas till en annan hemsida där personuppgifter samlas in utanför vår kontroll. Personuppgiftspolicyn för en sådan hemsida kommer styra hanteringen av information som inhämtas från dig på sådan hemsida.

 

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet i Sverige. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har några frågor om vår behandling, dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, eller vill ta bort ditt konto, vänligen kontakta oss på följande adress: report@horseflow.com

 

Frågor och kontakt

Vid frågor eller synpunkter rörande vår personuppgiftsbehandling vänligen kontakta Horseflow på report@horseflow.com eller adress nedan.

 

Mathilda Hammarström

Sveavägen 135

113 46 Stockholm

073-693 98 95

 

Personuppgiftsansvarig är Horseflow AB, kontaktuppgifter som ovan.